Studien ogiltigförklarar CPUI-9 som ett instrument för att bedöma antingen "uppfattad pornografiberoende" eller verklig pornografiberoende

course.corr_.jpg