Initiering och utveckling av Cybersex Addiction: Individuell Sårbarhet, Förstärkningsmekanism och Neural Mechanism (2019): Utdragsanalys Steele et al., 2013