Vad ska ingå i kriterierna för tvångssyndrom? (2020): Avsnittet "Moralinkongruens".