Endogen opioidinducerad neuroplasticitet av dopaminerga neuroner i det ventrala tegmentala området påverkar naturlig och opiatbelöning (2014)