Metamfetamin verkar på subpopuleringar av neuroner som reglerar sexuellt beteende hos hanrotter (2010)