DeltaFosB, Neuroplasticity och Addiction

Neuroplasticitet betyder strukturella förändringar i hjärnan som leder till lärande, avläsning och minne. Beroende innebär mycket kraftfullt lärande och minne, vilket innebär betydande förändringar i hjärnan. Dessa förändringar involverar viktiga kemikalier (som DeltaFosb) och förändringar i synaptisk styrka. Det kan ganska tekniskt. För en bra förklaring om neuroplasticitet se Norman Doidge på pornografi.

Beteendemissbruk och narkotikamissbruk delar gemensamma mekanismer och resultatet är liknande hjärnförändringar. Detta är perfekt men läkemedel kan bara förstärka eller minska befintliga fysiologiska mekanismer. Molekylen Delta FosB verkar vara molekylomkopplaren för alla beroende. Det är en transkriptionsfaktor, vilket betyder att den slår av gener. Pseudovetenskapliga argument att beteendemissbruk är kvalitativt olika eller är "tvång" snarare än missbruk har ingen grund i hård vetenskap. Fler studier om Delta FosBs roll i sexuellt beteende finns här - Delta FosB och sexuell beteende

Detta avsnitt innehåller både lekartiklar för allmänheten och forskningsartiklar. Om du inte är expert på missbruk föreslår jag att du börjar med lekartiklarna, de är markerade med ett "L"