BDNF-överuttryck i det ventrala tegmentalområdet förlänger social nederlag Stressinducerad kors-sensibilisering till amfetamin och ökar ΔFosB-uttryck i mesokortikolimbiska regioner av råttor (2013)

Neuropsychopharmacology. 2013 maj 21. doi: 10.1038 / npp.2013.130.

Wang J, Fanous S, Terwilliger EF, Bas CE, Hammer RP Jr, Nikulina EM.

källa

1] Institutionen för grundläggande medicinska vetenskaper, University of Arizona College of Medicine, Phoenix, AZ, USA [2] Neuroscience Program, Arizona State University, Tempe, AZ, USA.

Abstrakt

Social nederlagsstress inducerar långvarig korsensibilisering för psykostimuleringsmedel, men de molekylära mekanismerna som ligger till grund för utvecklingen av korssensibilisering förblir oklara. En kandidat är hjärnoriverad neurotrofisk faktor (BDNF). Den nuvarande forskningen undersökte om ventral tegmental area (VTA) BDNF-överuttryck skulle förlänga tiden för korssensibilisering efter en enda social nederlagsstress, som normalt ger övergående korssensibilisering som varar mindre än en vecka.

ΔFosB, en klassisk molekylär markör av beroende, mättes också i mesocorticolimbic terminalregioner.

Separata grupper av intakta manliga Sprague-Dawley-råttor genomgick ett enda avsnitt av social nederlagsstress eller kontrollhantering, följt av amfetaminutmaning 3 eller 14 dagar senare. AMPH-korsensibilisering var uppenbar 3 men inte 14 dagar efter stress. Intra-VTA-infusion av adenoassocierad viral (AAV-BDNF) -vektor resulterade i en tvåfaldig ökning av BDNF-nivå i jämförelse med gruppen som fick kontrollviruset (AAV-GFP), som varade i minst 45 dagar.

Dessutom ökade överuttryck av BDNF i VTA enbart ΔFosB i nucleus accumbens (NAc) och prefrontal cortex.

Fjorton dagar efter virusinfusioner genomgick en separat grupp av råttor en enda social nederlagsstress eller kontrollhantering och utmanades med amfetamin (AMPH) 14 och 24 dagar efter stress. AAV-BDNF-råttor exponerade för stress visade förlängd korssensibilisering och underlättade sensibilisering för den andra läkemedelsutmaningen. Immunohistokemi visade att combination av viralt förbättrad VTA BDNF, stress och AMPH resulterade i ökat ΔFosB i NAc-skalet jämfört med andra grupper. Således förlänger förhöjning av VTA BDNF korsensibilisering, underlättar sensibilisering och ökar ΔFosB i mesocorticolimbic terminalregioner. Som sådan kan förhöjd VTA BDNF vara en riskfaktor för läkemedelskänslighet.

Neuropsykofarmakologi accepterade artikelförhandsvisning online, 21 Maj 2013; doi: 10.1038 / npp.2013.130.