Induktion av en salt aptit förändrar dendritisk morfologi i kärnan accumbens och sensibiliserar råttor till amfetamin (2002)

J Neurosci. 2002 juni 1; 22 (11): RC225. Epub 2002 Maj 23.

Roitman MF1, Na E, Anderson G, Jones TA, Bernstein IL.

FULLT TEXT PDF

Abstrakt

Sensibilisering för läkemedel, såsom amfetamin, är förknippat med förändringar i morfologin hos neuroner i nucleus accumbens, en hjärnregion som är avgörande för motivation och belöning. De studier som rapporterats här indikerar att en stark naturlig motivator, natriumutarmning och tillhörande saltaptit också leder till förändringar i neuroner i nucleus accumbens. Medelstarka nervceller i skalet hos kärnan på råttor som hade upplevt natriumutarmning hade betydligt mer dendritiska grenar och ryggar än kontroller. Dessutom befanns en historia av natriumutarmning ha korssensibiliseringseffekter, vilket ledde till förbättrade psykostimuleringssvar på amfetamin. Således kan neuronala förändringar som är gemensamma för salt och läkemedelssensibilisering ge en allmän mekanism för förbättrad beteendespons på efterföljande exponeringar för dessa utmaningar.