Molekylär neurobiologi av missbruk: vad handlar DeltaFosB om? (2014)

Am J Drug Alcohol Abuse. 2014 Aug 1: 1-10.

Ruffle JK.

Abstrakt

Abstrakt Transkriptionsfaktorn ΔFosB uppregleras i många hjärnregioner efter upprepad läkemedelsexponering. Denna induktion är sannolikt åtminstone delvis ansvarig för de mekanismer som ligger till grund för missbruk, en sjukdom där reglering av genuttryck anses vara avgörande. I den här översikten beskriver och diskuterar vi den föreslagna rollen av ΔFosB samt konsekvenserna av de senaste resultaten. Expressionen av ΔFosB uppvisar variabilitet beroende på den administrerade substansen, vilket visar regionspecifika för olika läkemedelsstimuli. Denna transkriptionsfaktor förstås fungera via interaktion med Jun-familjeproteiner och bildandet av aktivatorprotein-1 (AP-1) -komplex. När AP-1-komplex har bildats initieras en mängd molekylära vägar som orsakar genetiska, molekylära och strukturella förändringar. Många av dessa identifierade molekylära förändringar är nu direkt kopplade till de fysiologiska och beteendeförändringar som observeras efter kronisk drogexponering. Dessutom anses ΔFosB induktion som en biomarkör för utvärdering av potentiella terapeutiska ingrepp för beroende.

NYCKELORD:

Missbruk; DeltaFosB; biomarkör; epigenetik; transkription; behandling