Frivilligt hjulkörning främjar motståndskraft mot kronisk social nederlagsspänning hos möss: en roll för kärnan accompensar DeltaFosB (2018)

Neuropsychopharmacology. 2018 maj 24. doi: 10.1038 / s41386-018-0103-z.

Mul JD1,2,3, Soto M4, Cahill ME5, Ryan RE4, Takahashi H4, Så K4, Zheng J4, Croote DE4, Hirshman MF4, la Fleur SE6,7, Nestler EJ5, Goodyear LJ4,8.

Abstrakt

Att belysa mekanismer genom vilka fysisk träning främjar motståndskraft, hjärnans förmåga att hantera långvarig sträsexponering samtidigt som den bibehåller normal psykologisk funktion, är en stor forskningsutmaning med tanke på den höga förekomsten av stressrelaterade psykiska störningar, inklusive allvarlig depressiv sjukdom. Kronisk frivillig hjulkörning (VWR), en gnagarmodell som efterliknar aspekter av mänsklig fysisk träning, inducerar transkriptionsfaktorn ΔFosB i nucleus accumbens (NAc), ett nyckelbelöningsrelaterat hjärnområde. ΔFosB-uttryck i NAc modulerar stresskänslighet. Här undersökte vi om VWR-induktion av NAc ΔFosB främjar motståndskraft mot kronisk social nederlagsstress (CSDS). C57BL / 6J-möss av unga vuxna män var enkla inrymda i upp till 21 d med eller utan löpande hjul och utsattes sedan för 10 d CSDS. Stress-exponerade stillasittande möss utvecklade ett depressivt liknande tillstånd, kännetecknat av anhedonia och social undvikande, medan stress-exponerade möss som hade kört hjul visade motståndskraft. Funktionell hämning av NAc ΔFosB under VWR, genom viralmedierad överuttryck av en transkriptionellt inaktiv JunD-mutant, återställde känsligheten för CSDS. Inom NAc var VWR-induktion av ΔFosB CREB-beroende, associerad med förändrad dendritisk morfologi, och subtyp med medium spiny neuron (MSN) specifik i NAc-kärnan och skaldelarna. Slutligen, när möss utförde VWR efter starten av CSDS-inducerad social undvikande, normaliserade VWR sådant beteende. Dessa data indikerar att VWR främjade motståndskraft mot CSDS och föreslår att ihållande induktion av ΔFosB i NAc ligger till grund, åtminstone delvis, den stressresiliens som medieras av VWR. Dessa resultat ger en potentiell ram för utveckling av behandlingar för stressrelaterade psykiska sjukdomar baserat på fysisk träning.

PMID: 29875450

PMCID: PMC6046059

DOI: 10.1038 / s41386-018-0103-z