Dopamin och Addiction

dopamin och beroende

Den neurokemiska dopaminen är den centrala aktören i alla beroende. De flesta artiklar om beroende, belöning, motivation eller lärande nämner det. Till exempel a Google forskare söker efter dopamin + beroende returnerar 200,000-objekt. Dopamin dysregulation är kärnan i pornoberoende, begär och abstinenssymptom. Återställande av normal dopaminfunktion och känslighet är en nyckel till pornoåterhämtning.

Detta avsnitt innehåller både lekartiklar för allmänheten och forskningsartiklar. Om du inte är expert på missbruk föreslår jag att du börjar med lekartiklarna. Se bokstaven ”L” i början av dessa artiklar.