Skolundvikande och social fobi utlöst av haloperidol hos patienter med Tourettes sjukdom. (1988)

Am J Psykiatri. 1981 Dec; 138 (12): 1572-6.

Mikkelsen EJ, Detlor J, Cohen DJ.

Abstrakt

Femton patienter med Tourettes sjukdom utvecklade syndrom med skol- och arbetsundvikande när de behandlades med låga doser (medelvärde 2.5 mg / dag) haloperidol under korta perioder (medelvärde, 8 veckor). De fobiska syndromen försvann helt med avbrytande eller minskning av haloperidoldosen. Haloperidols effekter på dopaminerg funktion stöder en roll för katekolaminer i patogenesen av fobiska syndrom. Det är inte känt om fobier utfälls av haloperidol endast hos patienter med Tourettes sjukdom som en följd av de specifika metaboliska förändringarna i denna sjukdom eller är en läkemedelsbiverkning vid andra psykiatriska störningar också.