Social ångestsyndrom och generaliserad ångestsyndrom serotonerg och dopaminerge neurokretsen (2002)

J Clin Psychiatry. 2002; 63 Suppl 6: 12-9.

Stein DJ, Westenberg HG, Liebowitz MR.

källa

Medicinska forskningsrådets enhet för ångestsyndrom, University of Stellenbosch, Tygerberg, Kapstaden, Sydafrika. [e-postskyddad]

Abstrakt

Medvetenhet om att en amygdala-baserad räddningskrets spelar en avgörande roll för att förmedla rädslaskonditionering samt ångestsymptom växer. Effekten av selektiva serotoninåterupptagningsinhibitorer vid vissa ångestsjukdomar har argumenterats för att återspegla deras förmåga att modulera denna krets. Huruvida ytterligare neurokretsar spelar en differentierande roll i specifika ångestsjukdomar, såsom social ångestsyndrom och generaliserad ångestsyndrom (GAD), är ett pågående ämne för undersökning. En genomgång av litteraturen tyder på att dopaminergiskt medierade striatalkretsar i social ångestsyndrom också kan vara viktiga, medan i GAD kan det finnas abnormiteter i prefrontala områden. Framtida arbete kommer utan tvivel att klargöra hur genetiska och miljömässiga faktorer interagerar för att utforma neurokretsen som medverkar ångestsymptom.