Överlägsenhets illusion härrör från vilande hjärnanät modulerade av dopamin (2013)

Proc Natl Acad Sci US A. 2013 Feb 25.

Yamada M, Uddin LQ, Takahashi H, Kimura Y, Takahata K, Kousa R, Ikoma Y, Eguchi Y, Takano H, Ito H, Higuchi M, Suhara T.

källa

Molecular Neuroimaging Program, Molecular Imaging Center, National Institute of Radiological Sciences, Chiba 263-8555, Japan.

Abstrakt

Majoriteten av individerna bedömer sig som överlägsna genomsnittet. Detta är en kognitiv bias som kallas ”överlägsenhet illusionen. "Detta illusionen hjälper oss att ha hopp om framtiden och är djupt rotad i processen med mänsklig utveckling. I denna studie undersökte vi standardtillstånden för neurala och molekylära system som genererar detta illusionen, Med användning av viloläge funktionell MR och PET. Viloläge funktionell anslutning mellan frontal cortex och striatum reglerad av inhiberande dopaminerg neurotransmission bestämmer individuella nivåer av överlägsenhet illusionen. Våra resultat hjälper till att belysa hur denna viktiga aspekt av det mänskliga sinnet är biologiskt bestämt och identifiera potentiella molekylära och neurala mål för behandling av depressiv realism.