Dopaminreceptorer

Dopaminreceptorn minskar bränslepornografiberoendeEtt av de viktigaste kännetecknen för en missbruksprocess innebär förändringar i antalet dopaminreceptorer och typer på viktiga nervceller i hjärnan. För att höra meddelandet fäster dopamin sig på receptorer på celler. Med missbruk minskar vissa typer av receptorer, medan andra typer ökar. Vi fokuserar på dopaminreceptorer, eftersom reducerad dopaminsignalering är relaterad till tolerans och anhedoni.

Detta avsnitt innehåller både lekartiklar för allmänheten och forskningsartiklar. Om du inte är expert på missbruk föreslår jag att du börjar med lekartiklarna. Dessa artiklar börjar med ett "L".