En av fyra patienter med nydiagnostiserad erektil dysfunktion är en ung man - oroande bild från den vardagliga kliniska praxis (2013)