Prevalens och kännetecken för sexuell funktion bland sexuellt erfarna mitten till sena ungdomar. (2014)