Testosteronbehandling för lågt sexuellt intresse och erektil dysfunktion hos män: en kontrollerad studie (1984)

kommentarer: Dessa resultat stöder tidigare fynd från hypogonadala män som testosteron påverkar sexuell intresse men inte erektil funktion


Br J Psykiatri. 1984 Aug; 145: 146-51.

O'Carroll R, Bancroft J.

Abstrakt

En dubbelblind överblick jämförelse av testosteron och placeboinjektion utfördes i två grupper av män med normala cirkulerande testosteronnivåer, 10 klagar främst på förlust av sexuellt intresse och 10 klagar huvudsakligen på erektil misslyckande.

En signifikant ökning av sexuell intresse producerades av testosteron i den första gruppen. Det fanns ingen effekt på erektilfunktionen i någon grupp. Dessa resultat stöder tidigare fynd från hypogonadala män som testosteron påverkar sexuell intresse men inte erektil funktion, och indikerar att ökande plasmatestosteron kan påverka sexuell intresse även hos män med testosteronnivåer före behandling inom det normala intervallet.