Effekten av känslomässig upphetsning på efterföljande sexuell upphetsning hos män (1980)