Betydelsen av norepinefrin i beteenden relaterat till psykostimulant addiction () 2015

2015;13(3):407-18.

Zaniewska M1, Filip M, Przegalinski E.

Abstrakt

Även om det är allmänt accepterat att de missbruksrelaterade effekterna av amfetaminer och kokain är resultatet av aktiveringen av hjärndopaminergt system (DA), förändrar psykostimulanten också andra neurotransmitter-system. I synnerhet ökar de extracellulära nivåer av norepinefrin (NE) och serotonin genom att hämma respektive plasmamembrantransportör och / eller inducera frisättning. Den nuvarande översynen kommer att diskutera de prekliniska fynden på effekterna av NE-systemmoduleringen (lesioner, farmakologiska och genetiska tillvägagångssätt) på beteenden (lokomotorisk hyperaktivitet, beteendesensibilisering, modifiering av intrakraniell självstimulering, konditionerad platspreferens, självadministrering av läkemedel, utrotning / återinförande av drogsökande beteende) relaterat till psykostimulantberoende.