Sammanslutning av funktionella varianter i dopamin D2-liknande receptorer med risk för spelbeteende hos friska kaukasiska ämnen (2010)

Biol Psychol. 2010 Sep;85(1):33-7. doi: 10.1016/j.biopsycho.2010.04.008.

Lobo DS1, Souza RP, Tong RP, Casey DM, Hodgins DC, Smith GJ, Williams RJ, Schopflocher DP, Wood RT, el-Guebaly N, Kennedy JL.

Abstrakt

Patologiskt spelande (PG) är en impulsstyrningsstörning med suggestiv genetisk sårbarhetskomponent. Vi utvärderade föreningen av genetiska varianter i de dopaminerga receptorgenerna (DRD1-3s) med risk för spelande hos friska försökspersoner med hjälp av det kanadensiska Problemgambling Index (CPGI). Friska kaukasiska personer som hade spelat minst en gång under sin livstid (n = 242) inkluderades i analysen. Kön var inte associerad med CPGI, medan yngre ålder var förknippade med högre CPGI-poäng. Vi har funnit att ingen av de enskilda polymorfierna som undersöktes på DRD1 och DRD3 var associerade med CPGI-poäng hos friska individer. Vi observerade emellertid trender för association på TaqIA / rs1800497-polymorfismen (P = 0.10) och haplotypflanken DRD2 (G / C / A rs11604671 / rs4938015 / rs2303380; P = 0.06). Båda trenderna var förknippade med lägre CPGI-poäng. Våra resultat ger ytterligare bevis för rollen av dopamin D2-liknande receptor i beroendeframkallande.