Kognitiva underskott i ledningsfunktioner och beslutsfattande nedskrivningar Substanser för klustergambling Disorder (2017)

J Gambl Stud. 2017 Oct 20. doi: 10.1007 / s10899-017-9724-0.

Mallorquí-Bagué N1,2, Tolosa-Sola I3,4, Fernández-Aranda F3,4,5, Granero R4,6, Fagundo AB3,4, Lozano-Madrid M3,4, Mestre-Bach G3,4, Gómez-Peña M3, Aymamí N3, Borrás-González I3, Sánchez-González J3, Baño M3, Del Pino-Gutiérrez A3, Menchón JM3, Jiménez-Murcia S7,8,9.

Abstrakt

För att identifiera GD-subtyper (Gambling Disorder) i en population av män som söker behandling för GD, enligt specifika domäner för verkställande funktioner (dvs. kognitiv flexibilitet, inhibering och arbetsminne samt beslutsfattande) som vanligtvis försämras i beroendeframkallande beteenden. Totalt 145 män mellan 18 och 65 år diagnostiserade med GD inkluderades i denna studie. Alla deltagare fyllde i: (a) en uppsättning frågeformulär för att bedöma psykopatologiska symptom, personlighets- och impulsivitetsegenskaper, och (b) ett batteri av neuropsykologiska åtgärder för att testa olika verkställande fungerande domäner. Två kluster identifierades baserat på den individuella prestationen på den neuropsykologiska bedömningen. Kluster 1 [n = 106; betecknas som LIEF (Low Impaired Executive Function)] bestod av patienter med dåliga resultat i den neuropsykologiska bedömningen; kluster 2-patienter [n = 46; märkt som High Impaired Executive Function (HIEF)] presenterade signifikant högre underskott på de bedömda domänerna och presterade sämre än de i LIEF-klustret. När det gäller karakteriseringen av dessa två kluster var patienter i kluster 2 signifikant äldre, arbetslösa och registrerade högre medelålder för GD-debut än patienter i kluster 1. Dessutom fick patienter i kluster 2 också högre psykopatologiska symtom, impulsivitet (i både positiva och negativa brådskande samt sensationssökande) och vissa specifika personlighetsdrag (högre skadaundvikande samt lägre självstyrning och samverkan) än patienter i kluster 1. Resultaten av denna studie beskriver två olika GD-undertyper baserat på olika kognitiva domäner (dvs. prestanda). Dessa två GD-undertyper visar olika impulsivitet och personlighetsdrag liksom kliniska symtom. Resultaten ger ny inblick i etiologin och karakteriseringen av GD och har potential att hjälpa till att förbättra nuvarande behandlingar.

NYCKELORD:

Kognitiv flexibilitet; Beslutsfattande; Exekutiv funktion; Spelstörning; Personlighet; subtyper

PMID: 29058168

DOI: 10.1007/s10899-017-9724-0