Vanliga neurobiologiska och psykologiska stöd för spel- och droganvändningssjukdomar (2019)

Prog Neuropsychopharmacol Biolpsykiatri. 2019 17 dec: 109847. doi: 10.1016 / j.pnpbp.2019.109847.

Balodis IM1, Potenza MN2.

Abstrakt

Både psykologiska och neurobiologiska studier inom hasardspel har ökat under de senaste 10-15 åren. Denna granskning undersöker litteraturens nuvarande tillstånd, med fokus på nyligen genomförda magnetbildningsstudier (MRI) vid neuroimaging-studier vid spelstörning. Granskningen jämför och kontrasterar fynd över spel- och substansanvändningsstörningar. Dessutom beskrivs funktioner med förmodligen särskild relevans för spelstörning (t.ex. "nästan-miss" -behandling) samt deras förhållande till valbeteenden. Mer allmänt informerar granskningen om hur dessa studier främjar vår förståelse av hjärnbeteendeförhållanden relaterade till beslutsfattande och viktiga funktioner i beroendeframkallande störningar.

NYCKELORD: Addiction; Hasardspel; Nära-miss; striatum; rTMS

PMID: 31862419

DOI: 10.1016 / j.pnpbp.2019.109847