Oordnat spelande: det utvecklande begreppet beteendeberoende (2014)

Ann NY Acad Sci. 2014 Oct;1327(1):46-61. doi: 10.1111/nyas.12558.

Clark L.

Abstrakt

Omklassificeringen av spelstörning inom kategorin Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) beroende beror på ett viktigt steg för missbruksvetenskap. Likheterna mellan spelstörning och missbruksstörningar har dokumenterats väl. Eftersom spel sannolikt inte kommer att utöva aktivt skadliga effekter på hjärnan, kan de kognitiva följderna av spelstörningar ge insikter om beroendeframkallande sårbarheter. denna idé utvärderas kritiskt mot bakgrund av de senaste strukturella bilddata. Den andra delen av granskningen analyserar en grundläggande fråga om hur ett beteende kan bli beroendeframkallande i avsaknad av exogen läkemedelsstimulering. Den relativa styrkan av läkemedels- och icke-läkemedelsbelöningar beaktas tillsammans med bevis för att kognitiva snedvridningar vid bearbetning av slump (till exempel illusionen om kontroll och spelarens felaktighet) kan utgöra en viktig tillsatsingrediens i spel. Ytterligare förståelse för dessa mekanismer på neurala och beteendemässiga nivåer kommer att vara avgörande för klassificeringen av framtida beteendemissbruk, och jag anser att den aktuella forskningsdata för fetma och matätning, tvångshandel och internetspelstörning.

NYCKELORD:

dopamin; internet spelstörning patologiskt spelande