Dopamin ökar ett värdeoberoende spelprov (2017)

Neuropsychopharmacology. 2016 maj 6. doi: 10.1038 / npp.2016.68.

Rigoli F1, Rutledge RB1,2, Tugga B1, Ousdal OT1,3, Dayan P4, Dolan RJ1,2.

Abstrakt

Medan dopamins inverkan på belöningsinlärningen är väl dokumenterad, är dess inflytande på andra aspekter av beteendet föremål för mycket pågående arbete. Dopaminerga läkemedel är kända för att öka riskbeteendet, men de bakomliggande mekanismerna för denna effekt är inte tydliga. Vi undersökte dopamins roll genom att undersöka effekten av dess föregångare L-DOPA på valet av friska mänskliga deltagare i ett experimentellt paradigm som gjorde det möjligt att särskilja särskilda riskkomponenter. Vi visar att valbeteende berodde på en baslinje (dvs. värdeoberoende) spelbenägenhet, en spelpreferensskalning med belopp / varians och en normaliseringsfaktor för värde. Att öka dopaminnivåerna ökade specifikt bara den värdeaberoende baslinjens spelbenägenhet och lämnade de andra komponenterna opåverkade. Våra resultat indikerar att dopaminets inflytande på valbeteende innebär en specifik modulering av attraktionskraften hos riskabla alternativ - ett resultat med konsekvenser för att förstå en rad belöningsrelaterade psykopatologier inklusive missbruk.