Dopamin, motivation och den evolutionära betydelsen av spelliknande beteende (2013)

Behav Brain Res. 2013 Jul 26; 256C: 1-4. doi: 10.1016 / j.bbr.2013.07.039.

Anselme P.

källa

Département de Psychologie, Cognition & Comportement, Université de Liège, 5 Boulevard du Rectorat (B 32), B 4000 Liège, Belgien. Elektronisk adress: [e-postskyddad]

Abstrakt

Om man får val mellan vissa och osäkra belöningar tenderar djur att föredra det osäkra alternativet, även när nettovinsten är suboptimal. Djur är också mer mottagliga för belöningsrelaterade signaler i osäkra situationer. Thans väl dokumenterade fenomen i många djurarter står i strid med de grundläggande principerna för förstärkning såväl som den optimala fodertekniken, vilket föreslår att djur föredrar det alternativ som är förknippat med den högsta belöningsgraden. Hur kodar hjärnan attraktiviteten hos opålitliga / dåliga belöningskällor? Och hur kan vi tolka detta bevis ur en adaptiv synvinkel? Jag hävdar att oförutsägbarhet och deprivation - vare sig fysiologisk eller psykologisk - ökar motivationen att söka värdefulla stimuli av samma anledning: att kompensera de svårigheter en organism har för att förutsäga betydande objekt och händelser i miljön.

Copyright © 2013 Elsevier BV Alla rättigheter förbehållna.