Spelberoende insikter från neurovetenskap och neuroimaging (2015)

Med Sci (Paris). 2015 8-9; 31 (8-9): 784-791. Epub 2015 Sep 4.

[Artikel på franska]

Abstrakt

Även om de flesta anser att de spelar som fritidsaktivitet, förlorar vissa individer kontroll över sitt beteende och går in i en spiral av tvångsspel som leder till dramatiska konsekvenser. I sin allvarligaste form betraktas patologiskt spel som en beteendemässig missbruk som delar många likheter med substansmissbruk. Ett antal neurobiologiska hypoteser har undersökts de senaste tio åren och förlitar sig mest på neuroimaging tekniker. På samma sätt som substansmissbruk indikerar ett antal observationer en central roll för dopamin vid patologiskt spelande. Den underliggande mekanismen verkar dock delvis annorlunda och är fortfarande dåligt förstådd. Neuropsykologiska studier har visat beslutsfattande och beteendehämmande underskott hos patologiska spelare, vilket sannolikt återspeglar frontal lob dysfunktion. Slutligen har funktionella MR-studier visat onormal reaktivitet inom hjärnbelöningssystemet, inklusive striatum och ventro-medial prefrontal cortex. Dessa regioner är överaktiverade av spel-signaler och underaktiveras av monetära vinster. Skarpheten och heterogeniteten i hjärnbildningsstudier hindrar för närvarande utvecklingen av en sammanhängande neurobiologisk modell för patologiskt spelande. Ytterligare replikeringar av resultat och diversifiering av tillvägagångssätt kommer att behövas under de närmaste åren för att stärka vår nuvarande modell.