Imaging the Gambling Brain (2016)

Int Rev Neurobiol. 2016; 129: 111-24. doi: 10.1016 / bs.irn.2016.05.001. Epub 2016 Jul 5.

Balodis IM1, Potenza MN2.

Abstrakt

Neuroimaging studier som undersöker den neurobiologiska grunden för spelstörning (GD) har ökat under det senaste decenniet. Funktionella magnetiska resonansbildningsstudier under appetitiv cue och belöning för bearbetningsuppgifter visar förändrad funktion i frontostriatala hjärnområden, inklusive ventralstriatum och ventromedial prefrontal cortex. Resultaten föreslår skillnader i hur förhoppningen och resultatet av belöningen behandlas hos individer med GD. Framtida forskning kräver större provstorlekar och bör inkludera lämpliga kliniska referensgrupper. Sammanfattningsvis framgår att studier hittills lyfter fram en vanlig patofysiologi mellan substansbaserade beroendeframkallande och GD, den senare erbjuder ett unikt tillstånd för att undersöka icke-kemiska faktorer i beroende.

NYCKELORD:  Hasardspel; Nära miss Pris; striatum; Ventromedial prefrontal cortex

PMID: 27503450

DOI: 10.1016 / bs.irn.2016.05.001