Inverse association mellan dopaminerg neurotransmission och Iowa Gambling Task Performance i patologiska spelare och friska kontroller (2011)

Scand J Psychol. 2011 Feb;52(1):28-34. doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00837.x.

Linnet J, Møller A, Peterson E, Gjedde A, Doudet D.

Centrum för Funktionellt Integrerande Neurovetenskap, Aarhus Universitet, Arhus Universitetssjukhus, Århus C, Danmark. [e-postskyddad]
Abstrakt

Dopamin-systemet antas påverka spelbeteendet vid patologiskt spelande. I synnerhet verkar dopaminfrisättning i ventralstriatumet påverka beslutsfattandet i sjukdomen. Denna studie undersökte dopaminutsläpp i ventralstriatum i förhållande till spelprestanda på Iowa Gambling Task (IGT) i 16 Patological Gamblers (PG) och 14 Healthy Controls (HC). Vi använde Positron Emission Tomography (PET) för att mäta bindningspotentialen för [(11) C] racloprid till dopamin D2 / 3 receptorer under en baslinje och spelförhållande. Vi antydde att minskad raclopridbindningspotential i ventralstriatum under spel (vilket indikerar dopaminfrisättning) skulle associeras med högre IGT-prestanda i Healthy Controls, men lägre IGT-prestanda i patologiska spelare. Resultaten visade att patologiska gamblers med dopaminfrisättning i ventralstriatum hade signifikant lägre IGT-prestanda än hälsokontroller. Vidare associerades dopaminfrisättning med signifikant högre IGT-prestanda i Healthy Controls och signifikant lägre IGT-prestanda i patologiska spelare. Resultaten tyder på att dopaminfrisättning är inblandat både i adaptivt och maladaptivt beslutsfattande. Dessa resultat kan bidra till en bättre förståelse av dopaminerge dysfunktioner vid patologiskt spelande och substansrelaterade missbruk.

© 2010 Författarna. Scandinavian Journal of Psychology © 2010 De skandinaviska psykologiska föreningarna.