Patologisk spel: en systematisk översyn av biokemiska, neuroimaging och neuropsykologiska fynd (2012)

Harv Rev Psykiatri. 2012 May-Jun;20(3):130-48. doi: 10.3109/10673229.2012.694318.

FULLSTUDIE - PDF

Conversano C, Marazziti D, Carmassi C, Baldini S, Barnabei G, Dell'Osso L..

källa

Dipartimento di Psichiatria, Neurobiologia, Farmakologia e Biotecnologie-University of Pisa, Italien.

Abstrakt

Patologiskt spel är en framväxande psykiatrisk sjukdom som nyligen fått stor uppmärksamhet på grund av dess ökande förekomst och förödande personliga, familjära och sociala konsekvenser. Även om dess patofysiologi är i stort sett okänd, har de gemensamma likheterna med både missbruk och tvångssyndromssjukdomar föreslagit möjligheten till vanliga psykobiologiska substrat. Liksom med många andra psykiatriska störningar är det troligt att patologiskt spelande kan vara resultatet av samspelet mellan individuell sårbarhet och miljöfaktorer. Syftet med denna artikel är att erbjuda en omfattande översyn av de viktigaste neurobiologiska aspekterna av patologiskt spelande med särskild uppmärksamhet på neuropsykologiska och relaterade funn. En djupare förståelse för de biologiska korrelaten av patologisk spel är nödvändigt för att utveckla effektiva behandlingsstrategier.