Patologiskt spel är kopplat till minskad aktivering av mesolimbic belöningssystemet (2005)

Nat Neurosci. 2005 Feb; 8 (2): 147-8. Epub 2005 Jan 9.

Reuter J, Raedler T, Rose M, Hand jag, Gläscher J, Büchel C.

källa

NeuroImage Nord, Neurologiska institutionen, Universitetssjukhuset i Hamburg Eppendorf, Martinistr. 52, 20246 Hamburg, Tyskland.

Abstrakt

I analogi med narkotikamissbruk har det spekulerats att den underliggande patologin vid patologisk spel är en minskning av belöningssystemets känslighet. Studier av patologiska spelare och kontroller under ett gissningsspel med funktionell magnetisk resonansbildning observerade vi en minskning av ventralstriatal och ventromedial prefrontal aktivering hos de patologiska spelare som var negativt korrelerad med spelighetssvärdet, vilket kopplade hypoaktiveringen av dessa områden till svårighetsgraden av sjukdomar.