Hypofrontality

hypofrontality

Vi kan löst definiera hypofrontalitet som en nedgång i frontallappens funktion och metabolism. Det är en av de största hjärnförändringarna som orsakas av en missbruksprocess.

Hypo betyder mindre än normalt eller bristfälligt. Frontal hänvisar till Frontallobereller prefrontala lober. Alternativt kan vi använda termerna frontal cortex or prefrontala cortex också. I alla fall, cortex avser det tunna yttre skiktet av tätt packade nervceller, som verkar gråa. Hypofrontailty betyder att frontlobberna underpresterar. Enkelt uttryckt är missbruksrelaterad hypofrontalitet en nedgång i verkställande funktion. För en missbrukare är det en obalans i makt: begär som härrör från sensibiliserade missbruksvägar och en desensibiliserad belöningskrets överväldiger de försvagade självkontrollsystemen (hypofrontalitet). Med andra ord - din viljestyrka har eroderat

In Unwiring & Rewiring Your Brain du kan hitta mer information om hur hypofrontalitet passar in i den bredare världen av lärande och missbruk.