Corticostriatal Afferents Modulera Responsiveness to Psychostimulant Drugs And Drug Associated Stimuli (2015)

Neuropsychopharmacology. Augusti 2015 20. doi: 10.1038 / npp.2015.253.

Kerstetter KA1, Wunsch AM1,2, Nakata KG1,2, Donckels E1, Neumaier JF2,3,4, Ferguson SM1,2,3.

Abstrakt

Medial prefrontal cortex (mPFC) och nucleus accumbens (NAc) är båda integrerade komponenterna i den cortico-basala ganglia-talamiska kretsen som reglerar beroendeberoende beteenden. Emellertid är rollen av afledande ingångar från mPFC till NAc i dessa beteenden oklart.

För att ta itu med detta använde vi en Cre-rekombinasberoende virusvektorinriktning för att uttrycka Gi / o-kopplade DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) selektivt i mPFC-neuroner som projicerar till NAc och undersökte konsekvenserna av dämpande aktivitet hos dessa neuroner på induktionen av amfetamin sensibilisering och på läkemedelsupptagande och läkemedelssökning under kokain självadministration.

Överraskande reducerade mPFC-afferentaktivitet till NAc endast kortvarigt lokomotorisk sensibilisering och hade ingen effekt på läkemedelsbehandling under kokain självadministrering.

Hämning av kortikostriatal afferent aktivitet under sensibilisering förbättras efterföljande konditionerad respons.

Dessutom resulterade denna manipulering under läkemedels-självadministrering till långsammare utrotningshastigheter och ökad respons under läkemedelsproteininducerad återinställning - en effekt som normaliserades genom att hämma dessa kortikostriatala afferenter omedelbart före läkemedelsprioriteten.

Dessa resultat tyder på att dämpning av kortikontroll över NAc under läkemedelsexponering kan leda till långsiktiga förändringar i läkemedlets förmåga och tillhörande stimuli att driva beteende