Lesioner av den mediala prefrontala cortexen orsakar maladaptivt sexuellt beteende hos hanrotter (2010)