(REMISSION) P300 förändring och kognitiv beteendeterapi hos personer med Internetberoende: En 3 månad uppföljningsstudie (2011)