Studier som visar pornoanvändning eller internetanvändning "orsakar" negativa effekter eller neurologiska förändringar

orsakar