Nyhet, impulsivitet och riskbegränsare

Impulsivitet och riskupptagning kan bränna pornoberoende eftersom de förändrar hjärnans dopaminresponsDetta avsnitt grupperar studierna om nyhet som aktiverar belöningskretsen och om nyhetssökande personligheter. Det är möjligt att associera vissa personlighetsdrag, såsom impulsivitet, med en ökad chans att bli beroende. Risktagare och de med impulskontrollutmaningar ingår i denna kategori. Båda egenskaperna verkar vara relaterade till dopaminfrisättning och receptornivåer. Risktagare släpper ut mer dopamin för nyhet, och personer som kännetecknas av impulsivitet har lägre nivåer av dopamin (D2) -receptorer.

Detta avsnitt innehåller både lekartiklar för allmänheten och forskningsartiklar. Om du inte är expert på missbruk föreslår jag att du börjar med lekartiklarna. De börjar med ett "L."