orexin

orexiner

Orexiner är involverade i normala och tvångsmotiverade beteenden. Orexin, även känd som hypokretin, Är ett neuropeptid som reglerar upphetsningvakenhetoch aptit. Det finns en hög affinitet mellan orexinsystemet i råtthjärnan och det i den mänskliga hjärnan. Höga nivåer av orexin-A har associerats med lycka hos människor, medan låga nivåer har förknippats med sorg. Resultat tyder på att en ökning av nivåerna av orexin-A kan höja humöret hos människor, vilket är en möjlig framtida behandling för sjukdomar som depression.