Par undrar och missbruk

Hjärnkretsen som får oss att para ihop gör oss utsatta för pornoberoende.Detta avsnitt behandlar parbindare och missbruk. Hjärnstrukturerna som ligger bakom både parbindning och missbruk är belöningssystemet. Uttrycket pair bonder betyder att en man och en kvinna håller sig tillsammans för att uppfostra sina avkommor. Kanske stannar de tillsammans för livet, eller bara under parningstiden. Detta arrangemang skiljer sig från promiskuösa djur som inte delar föräldraskyldigheter och samarbetar med flera partners.

Om 3% av däggdjur är parbindare eller socialt monogamiska. Socialt monogamous betyder att de håller sig ihop, men kan lura sig runt på sidan. Inga djurarter är sexuellt monogamiska, även om ett par inom en art kan vara sexuellt monogamiskt.

Människor är en parbindande art. Vi har hjärnkretsar för att binda till en kompis, eller i icke-vetenskapliga termer, bli kär. Promiskuösa djur har inte parbindningskretsar. Mekanismerna för parbindning involverar belöningssystemet och dopamin. Att binda till en annan, som i parbindare, är det ursprungliga missbruket. Studier av parbindare visar två saker:

  1. De är mer mottagliga för missbruk.
  2. Beroendeframkallning av parbindningsmekanismerna, vilket gör det svårare att hålla sig bunden eller "kär".