En granskning av internetpornografi använder forskning: metodik och innehåll från de senaste 10-åren (2012)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2012 Jan; 15 (1): 13-23. doi: 10.1089 / cyber.2010.0477. Epub 2011 okt 27.

källa

Institutionen för psykologi, University of Houston-Clear Lake, 2700 Bay Area Blvd., Houston, TX 77058, USA. [e-postskyddad]

Abstrakt

Internet pornografi (IP) användningen har ökat under de senaste 10 åren. Effekterna av IP-användning är utbredda och är både negativa (t.ex. förhållande och interpersonell ångest) och positiva (t.ex. ökningar av sexuell kunskap och attityder till sex). Med tanke på de möjliga negativa effekterna av IP-användning är det viktigt att förstå definitionen av IP, vilka typer av IP som används och orsakerna till IP-användning. Föreliggande studie granskar metodiken och innehållet i tillgänglig litteratur om IP-användning i icke-vuxna vuxna populationer.

Studien försöker bestämma hur studierna definierade IP, använde validerade mått på pornografi användning, undersökta variabler relaterade till IP och adresserad form och funktion för IP-användning. Sammantaget var studier inkonsekventa i sina definitioner av IP, mätning och deras bedömning av IP-användningens form och funktion. Diskussion om hur metodiska skillnader mellan studier kan påverka resultaten och förmågan att generalisera fynd ges, och förslag till framtida studier erbjuds.