En statsnivåanalys av dödlighet och Google-sökningar efter pornografi: Insikt från livshistoria teori (2020)

Lei Cheng, Xuan Zhou, Fang Wang & Lijuan Xiao

Arch Sex Behav (2020). https://doi.org/10.1007/s10508-020-01765-0

Abstrakt

På grund av den stora populariteten för pornografi undersökte vissa studier vilka enskilda faktorer som är förknippade med frekvensen av pornografibruk. Kunskap om förhållandet mellan socioekologisk miljö och pornografikonsumtion är dock fortfarande knapp. Baserat på livshistoria teori undersökte den nuvarande forskningen sambandet mellan statsnivådödlighet och sökintresse för pornografi med Googles trender. Vi observerade att den högre dödligheten eller våldsbrottet i USA i USA, desto starkare sökintresse efter pornografi på Google. Resultaten utvidgar litteraturen om förhållandet mellan socioekologisk miljö och individernas sexuella beteende på statsnivå.