Vuxenpornografi och våld mot kvinnor i Heartland: Resultat från en landsbygdsstudie i Sydostasien (2016)

Våld mot kvinnor. 2016 May 22. pii: 1077801216648795.

DeKeseredy WS1, Hall-Sanchez A2.

Abstrakt

Många landsbygdsområden i USA är nu "porno". Det finns växande kvantitativa bevis som avslöjar att kvinnor på landsbygden löper större risk att utsättas för intimt våld än deras motsvarigheter i städer och förorter. Fördjupade intervjuer med 55 landsbygden i sydöstra Ohio som ville lämna, försökte lämna, eller var i färd med att lämna, eller som har lämnat sina manliga äktenskapliga / samboende partners avslöjar att pornografi är en viktig del av problemet med landsbygden missbruk av kvinnor. Huvudsyftet med denna artikel är tvåfaldigt: (a) att presentera resultaten av vår kvalitativa studie och (b) att föreslå framtida riktningar i teoretiskt och empiriskt arbete.

NYCKELORD:

kön; pornografi; lantlig; separation / skilsmässa; våld