Amerikanernas attityder mot prekärlighetssex och pornografiförbrukning: En nationell panelanalys (2014)

Arch Sex Behav. 2014 Oct 2.

Wright PJ.

Abstrakt

Nationella paneldata samlade in 2008 (T1) och 2010 (T2) från 420 svarta och vita amerikanska vuxna i åldern 18-89 år (M = 45.37, SD = 15.85) användes för att bedöma potentiella samband mellan pornografikonsumtion och könsattityder före äktenskapet. Sexattityder före äktenskapet indexerades via ett sammansatt mått på uppfattningen om lämpligheten för vuxna och tonåringar som hade sex före äktenskapet.

Wrights (2011) sexuella förvärv, aktivering, applikationsmodell (3AM) för sexuell socialisering i media användes som vägledande teoretiska ramverk. De 3AM hävdar att sexuella medier kan användas av konsumenter för att informera sina sexuella manus, men att attitydförändring från exponering för sexuella medier är mindre sannolikt när medieskript inte stämmer med konsumenternas redan existerande manus.

I överensstämmelse med dessa postulater var sambandet mellan pornografikonsumtion vid T1 och mer positiva attityder till förlossningskön vid T2 starkast för yngre vuxna, som är mindre motsatta av förviganskax än äldre vuxna. Till skillnad från den ståndpunkt som föreningar mellan pornografikonsumtion och förhållanden i förhållande till kön beror på individer som redan har positiva attityder gentemot förlossande kön som väljer innehåll som överensstämmer med deras attityder, förutsåg inte sexuella attityder vid T1 pornografisk konsumtion på T2.