En empirisk undersökning av pornografiens roll i verbalt och fysiskt missbruk av kvinnor (1987)

Våld Vict. 1987 Fall;2(3):189-209.

Sommers EK1, Kolla JV.

Abstrakt

I studier av manlig aggressivitet och pornografi har socialpsykologer funnit bevis som stöder teorin om att konsumtion av pornografi av män ökar deras aggressivitet och antisociala attityder gentemot kvinnor. Den här rapporterade forskningen studerade förekomsten av pornografi och både sexuellt och icke-sexuellt våld i livet för två grupper av kvinnor: en grupp slagna kvinnor hämtade från skyddsrum och rådgivningsgrupper och en jämförelsegrupp av kvinnor från en mogen universitetspopulation.

Det visade sig att partnerna till de misshandlade kvinnorna läste eller såg betydligt större mängder pornografiskt material än partnerna i jämförelsegruppen. Dessutom svarade 39% av de misshandlade kvinnorna (till skillnad från 3% i jämförelsegruppen) jakande på frågan, "Har din partner någonsin upprörd dig genom att försöka få dig att göra det han hade sett på pornografiska bilder , filmer eller böcker? ” Man fann också att misshandlade kvinnor upplevde signifikant mer sexuell aggression från sina partners än kvinnorna i jämförelsesgruppen.