Analys av "Sexuell önskan, inte hyperseksualitet, är relaterad till neurofysiologiska svar som framkallas av sexuella bilder" (Steele et al., 2013)