Bedömning och behandling av Internetsexualitetsproblem (2014)

Katherine M. Hertlein, Jaclyn D. Cravens

Nuvarande Sexual Health Reports

mars 2014

, Volym 6, Utgåva 1, pp 56-63

Första online: 30 januari 2014

Abstrakt

Teknologins genomgripande karaktär har tvingat par och familjer att tänka om den roll tekniken spelar i deras liv. Flera viktiga områden som uppträder som utmanande områden i parens liv inkluderar otrohet på Internet, användning av internetpornografi och beroende av cyberex. Den ökade förekomsten av teknikrelaterade problem i terapi har utmanat kliniker med uppgiften att förstå de distinkta skillnaderna och gemensamma förhållandena mellan varje internetrelaterat problem. Två vanliga frågor om internetsexualitet som rapporterats av kliniker är cybersex och otrohet på Internet. Syftet med denna artikel är att ge korta beskrivningar av de vanligaste frågorna om internetsexualitet, ge en översikt över vanliga utvärderingsförfaranden och beskriva den senaste utvecklingen i behandlingen av dessa problem.

Nyckelord - Internetsexualitet Internet otrohet Cybersex Assessment Treatment Internetpornografi