Föreningar mellan exponering av pornografi, kroppsbild och sexuell kroppsbild: En systematisk granskning (2020)