Utöver glädje och upphetsning: Appetitiv erotisk stimuli modulerar elektrofysiologiska hjärnans korrelat med tidig attentional behandling (2013)

Neuroreport. 2013 Mar 27;24(5):246-50.

doi: 10.1097/WNR.0b013e32835f4eba.

Kuhr B1, Schomberg J, Gruber T, Quirin M.

Abstrakt

Tidigare studier som undersökte affektiva reaktioner på bilder som framkallar en specifik effekt har huvudsakligen fokuserat på dimensionerna valens och upphetsning. Med hjälp av ett händelserelaterat bildvisningsparadigm inom elektroencefalografi undersökte vi huruvida erotik - det är aptitretande, evolutionsrelevanta stimuli - har effekter på tidiga stadier av uppmärksam bearbetning som skiljer sig från andra positiva och väckande stimuli. Sjutton manstudenter tittade på väckande foton av erotiska, nakna kvinnor eller bilder av extremsportscener, liksom kontrollbilder av attraktiva, klädda kvinnor eller dagliga aktiviteter. Erotiska bilder skilde sig från extrema sportbilder inte bara sent men också i tidiga uppmärksamhetsprocesser, vilket indikeras av händelserelaterade potentialer som dyker upp från 130 ms efter stimulusstart (P1). Thans resultat tyder på (a) att dimensionen av aptit bör beaktas utöver valens och upphetsning när man undersöker psykofysiologiska reaktioner på affektiv-motiverande stimuli och (b) att tidig uppmärksam behandling som speglas av P1 kan påverkas av motivationssystem.