Bikinis Instigate Allmänna Otålighet i Intertemporal Choice (2008)

Bram Van den Bergh Siegfried Dewitte Luk Warlop

Journal of Consumer Research, Volym 35, nummer 1, juni 2008, sidor 85 – 97,

https://doi.org/10.1086/525505

Abstrakt

Neurovetenskapliga studier visar att erotiska stimuli aktiverar belöningskretsar som bearbetar monetära belopp och läkemedel. Teoretiskt kan ett generellt belöningssystem ge upphov till ospecifika effekter: exponering för ”heta stimuli” från en domän kan således påverka beslut inom en annan domän. Vi visar att exponering för sexiga signaler leder till mer otålighet i intertemporalt val mellan monetära belöningar. Vi betonar rollen som en generell belöningskrets, och vi visar att individer med ett känsligt belöningssystem är mer mottagliga för effekten av sexkön, att effekten generaliseras till icke-monetära belöningar och att mättnad dämpar effekten.