"Att bryta hennes Ande" genom Objektivering, fragmentering och konsumtion: En konceptuell ram för förståelse för inhemsk sexhandel (2018)

Herrington, Rachael L. och Patricia McEachern.

Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma.

Sidor 1-14 | Mottaget 04 Sep 2017, Accepterat 25 Nov 2017, Publicerat online: 21 Feb 2018

https://doi.org/10.1080/10926771.2017.1420723

SAMMANDRAG

Det är nu erkänt att sexhandel är en fråga som finns i USA eftersom ofta ofta är barn och vuxna som är födda och uppvuxna i USA. Forskare och förespråkare mot människohandel hävdar att problemet är ett utbud och efterfrågan och att handel med utsatta individer kommer att fortsätta tills efterfrågan på kommersiellt sex upphör. Ett mål med den här artikeln är att visa hur Carol Adams modell av våld mot kvinnor på ett unikt sätt kan tillämpas på frågan om sexhandel. I den här artikeln beskrivs i synnerhet hur objektifiering, fragmentering och konsumtion gör det möjligt att fortsätta kommersiell sexuell exploatering genom sexhandel. Artikeln undersöker också kopplingar mellan pornografi och handel med sex, liksom de processer som människohandlare använder för att groda individer för exploatering genom prostitution på ett sätt som hjälper till att säkerställa efterlevnad. Slutligen försöker artikeln uppmana kliniker att öka sin förståelse för de frågor som är unika för överlevande av könshandel och ta en integrerad teoretisk strategi när man arbetar med människohandel.